ITO触控板
GT/GUNZEGUSP G-25触摸屏
2018-08-09 09:57  浏览:10
价格:¥1200.00/个
品牌:GUNZE
尺寸:10.4
透光率:99
接口:USB
起订:1个
供应:200个
发货:1天内

GT/GUNZEGUSP G-25触摸屏

NZEU.S.P.4484038 S5-14

G.T.GUNZEU.S.P.4.484.038 S2-16

G.T./GUNZEU.S.P.4.484.038 S2-17

GT/GUNZEUSP 4.484.038 SS-06

GT-GUNZEUSP 4.484.038 SR-01

GT-GUNZEUSP 4.484.038 SR-01

GT-GUNZEUSP 4.484.038 SG-01

GT/GUNZEUSP 4.484.038 SS-05

GT/GUNZEUSP 4.484.038 SS-04

GT/GUNZEUSP 4.484.038 SG-02

GT/GUNZEUSP 4.484.038 SG-01

GT/GUNZEUSP 4.484.038 LIO-01

G.T./GUNZEU.S.P. 4.48.038 OP-29

GT/GUNZEUSP 4.484.038 OP-32

GT/GUNZEUSP 4.484.038 DG-14

GT/GUNZEUSP 4.484.038 DG-26

GUNZE.JP.2148710MDS-15

GUNZEMGL-08626

GUNZEUSA100-025

GUNZEU.S.P.4.484.038 FD-10

GUNZEUSP 4.484.038 MDS-13

GT/GUNZEUSP 4.484.038 MDS-05

GUNU.S.P.4484038S5-14

GT/GUNZE USP4.484.038 IM-01

GT/GUNZE USP4.484.038 SI-01

GT/GUNZEUSP 4.484.038 KM-15

联系方式
公司:上海岷洲电子技术有限公司
状态:离线 发送信件 在线交谈
姓名:王飞(先生)
电话:13391198366
手机:13391198366
地区:上海
地址:上海斜土路2600号201
更多»您可能感兴趣的供应:
更多»有关 的产品:
环保低温焊锡丝

环保低温焊锡丝

价格:到店咨询

无铅低温焊锡丝

无铅低温焊锡丝

价格:到店咨询

环保低温锡线

环保低温锡线

价格:到店咨询

低温无铅锡线 锡铋合金 实芯 熔点138度

低温无铅锡线 锡铋合金 实芯 熔点138度

价格:到店咨询

无铅低温锡线

无铅低温锡线

价格:到店咨询

低温焊锡线生产厂家 熔点138度环保无铅认证

低温焊锡线生产厂家 熔点138度环保无铅认证

价格:到店咨询

环保低温焊锡丝

环保低温焊锡丝

价格:到店咨询

无铅低温焊锡丝

无铅低温焊锡丝

价格:到店咨询

环保低温锡线

环保低温锡线

价格:到店咨询

低温无铅锡线 锡铋合金 实芯 熔点138度

低温无铅锡线 锡铋合金 实芯 熔点138度

价格:到店咨询

无铅低温锡线

无铅低温锡线

价格:到店咨询

低温焊锡线生产厂家 熔点138度环保无铅认证

低温焊锡线生产厂家 熔点138度环保无铅认证

价格:到店咨询

  • 供应
  • 发表评论 | 0评
  • 评论登陆